Menu
Your Cart

Unie Práv Zvířat

Unie práv zvířat, z.s. je kolektiv lidí, kteří na území celé ČR v souladu se stanovami organizace jednají v zájmu zvířat, chrání a prosazují jejich práva. Co děláme? Cokoliv děláme, děláme v zájmu zvířat. Usilujeme o zajištění jejich základních zájmů, které chrání zákon - života, zdraví, bezpečnosti, psychické i fyzické pohody. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi, které mají za cíl ochranu zvířat. Reagujeme na oznámení občanů ohledně podezření z týrání zvířat a tato oznámení prověřujeme. V případě, že zjistíme, že oznámení se zakládá na pravdě, usilujeme o to, abychom zvířeti v nouzi co nejdříve pomohli. Komunikujeme s policií, krajskou veterinární správou, odborem životního prostředí i občany. Pomáháme zajistit právní zastoupení, které velmi často zvířata postrádají. Provozujeme též útulek Heaven Ranch v České Republice u Chrudimi. Soukromý azyl Heaven Ranch vznikl na základě ryzí lásky ke zvířatům a díky touze pomoci těm, na které svět a lidé v něm zapomínají, protože mají spoustu jiných, důležitějších věcí na starosti. Jsme jen kapkou v moři, ale snažíme se pomoci trpícím a opuštěným tvorům, jenž jsou odkázáni na milost a nemilost lidí. Patřím k těm lidem, kteří soucítí s bolestí a zoufalstvím v osamělosti opuštěných psů.

: Srbce 39, Luže u Chrudimi, Česká republika
:
0
https://www.uniepravzvirat.com/