Menu
Your Cart

shelter_list_title

dog sitting on grass

Naša organizácia združuje dobrovoľníkov a milovníkov zvierat, ktorí sú ochotní prispieť svojou troškou k zlepšeniu kvality ich života. Túlavých psíkov sa snažíme odchytiť v čo najkratšom možnom čase, poskytujeme im veterinárnu starostlivosť a útočisko. Robíme všetko pre to, aby sa vrátili k pôvodným majiteľom, sprostredkujeme im adopciu a hľadáme im nový domov. Veľký význam v prevencii pred týraním a prípadmi opustenia psíkov prisudzujeme činnosti nášho edukačného centra.
OZ HAFKÁČI sa snaží pomáhať opusteným a často aj týraným zvieratkám, najmä psíkom. Spojme sa, tí, ktorí máme radi zvieratá a pomôžme spoločne tým, ktorí to naozaj potrebujú. A prispejme tak aj k pokojnému životu v našom meste.
Regionálne centrum Slobody zvierat v Nitre poskytuje domov zvieratám, ktoré sa ocitli v uliciach nášho mesta a v jeho okolí bez domova a pomoci. Ostáva im len jedna možnosť - ticho trpieť. Práve preto vzniklo naše Regionálne centrum, ktoré im poskytuje domov a následne hľadá domov nový - spoľahlivý. Mnohé sú len zatúlané, mnohé však opustené, hladné, podvyživené, často choré, týrané, s vážnymi poraneniami
Útulok v Lučenci založila oddaná skupina ľudí ešte v roku 1996 ako nutnú reakciu na nepriaznivú situáciu v oblasti bezprízorných psíkov v našom okolí. Od roku 2000 je v súkromných rukách. Je to druhý najstarší útulok na Slovensku a najväčší súkromný útulok vôbec. Našim cieľom je pomôcť psíkom, ktorí sa ocitli na ulici nájsť skutočný domov. Spravovanie útulku je mimoriadne náročné, denne sa stretávame s mnohými problémami, ale taktiež aj s oddanou vďakou zvierat a pomocnými rukami tých, ktorí chcú pomôcť a osud štvornohých miláčikov im nie je ľahostajný.
Naším hlavným cieľom je nájdenie nového, láskavého domova pre psíkov a mačičky z ulice a dosiahnutie zodpovedného prístupu majiteľov zvierat. Naším snom je, aby jedného dňa útulky neboli potrebné.
Pomáhame opusteným mačičkám nájsť domov.
Sme skupina dobrovoľníkov, ktorí sa snažia pomôcť zatúlaným psíkom v Šali a blízkom okolí. Inzerujeme, hľadáme nové domovy, naháňame túlavých psíkov, zháňame krmivo, deky, lieky, peniažky a milión iných vecí, len z jedného jednoduchého dôvodu. A to je, že proste psíky a našu prácu MILUJEME.
Naše občianske združenie Berry dog sme založili na jeseň roku 2019 s cieľom kvalitnejšie zužitkovať a skĺbiť naše skúsenosti v oblasti pomoci zvieratám v núdzi. Poslaním nášho združenia je navracať symbiózu do života ľudí a zvierat a vytvárať nové možnosti ich spolužitia a podpory. Veríme, že prítomnosť zvierat má liečivý účinok na psychiku človeka a touto cestou by sme sa radi uberali. Všetky svoje schopnosti a zručnosti chceme zasvätiť napĺňaniu nášho poslania.
Pomáhame im na ceste domov.
Sme obyčajné ženy, ktoré majú svoj život, svoje rodiny, svojich psov. Milujeme bulíkov pre ich výzor a pre ich povahu. Často sa v našom okolí objavovali bulíci bez domova, nechcení a opustení. A tak sa Janette a Marika rozhodli založiť Občianske Združenie Bullterrier Rescue Slovakia, aby sme im aspoň trošku vedeli pomocť. Našou veľkou oporou a podporou je Slávka (naša MVDr a zároveň aj dočaskárka) bez nej by to nešlo.
Showing 1 to 12 of 27 (3 Pages)