Menu
Your Cart

Oz Veselá labka

Našou prioritou je pomoc opusteným, týraným a inak znevýhodneným zvieratám, vybudovanie depozitu pre tieto zvieratá, hľadanie domova a dočasnej opatery, združovanie členov a dobrovoľníkov stotožnených s našimi myšlienkami a organizovanie dobročinných akcií a verejných zbierok na tieto účely.

: 1. mája 6, 947 01 Hurbanovo
: SK07 0900 0000 0050 7087 4697
0
KS
SK KS 0011/2016
https://mancs89.webnode.sk