Menu
Your Cart

OZ Druhá Šanca Bardejov

Občianske združenie Druhá šanca Bardejov bolo založené v auguste 2018. Cieľom nášho združenia je záchrana týraných a opustených domestikovaných zvierat. Kladieme dôraz na spoluprácu s verejnými a inými organizáciami s podobne vytýčenými cieľmi na Slovensku, ale aj v zahraničí. Združenie sleduje všeobecne prospešné a dobročinné ciele. Všetky finančné prostriedky používame iba na účely zodpovedajúce stanovám.

: Postajok 266/1, 085 01 Bardejov
: SK73 8330 0000 0020 0155 1778
0
KS
SK KS 00007/2023
www.ozdruhasanca.sk