Menu
Your Cart

OZ Túlavé Šťastie

Občianske združenie Túlavé Šťastie vzniklo 31.01.2014. Cieľom jeho fungovania je pomôcť nechceným, vyhodeným, strateným alebo opusteným zvieratám, ktoré potrebujú pomocnú ruku na to aby opäť našli svoj domov. Od r. 2014 sme hlavne vďaka Vám a Vaším finančným, vecným a dobrovoľným podporám dokázali pomôcť viac ako 200 zvieratám, zabezpečiť im kompletnú veterinárnu starostlivosť, dopriať im dočasný domov a nájsť nový domov za čo Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME.

: Kollárova 38, 036 01 Martin
: SK2783300000002600662824
0
http://www.tulavestastie.sk/