Menu
Your Cart

OZ Priateľ Pes

Náplňou nášho občianskeho združenia je ochraňovať zvieratá pred utrpením a týraním. Na účely záchrany nechcených, týraných a túlavých psov sme vybudovali dočasný azyl – miesto kde by nie len fyzicky prežívali, ale kde by sa aj dobre cítili a boli šťastní. Miesto, kde budú nasýtení a spokojní, čakať na svoj nový, láskavý domov.

: Športová 19, 943 01 Štúrovo
: SK33 1100 0000 0029 2189 8221
0
KS
SK KS 00006/2021
https://priatelpes.sk