Menu
Your Cart

ZATÚLANÝ CHLPÁČIK - psia nádej

Cieľom nášho združenia je zamedziť nekontrolovateľnému množeniu psíkov prostredníctvom kastrácii. Usilujeme sa o zameranie pozornosti verejnosti na danú problematiku a o spoluprácu s ňou prostredníctvom svojich aktivít uskutočňovaných informačnou, publikačnou a poradenskou činnosťou.

: Roveň 206, 033 01 Podtureň
: SK92 0200 0000 0029 5965 0651 Viac tu: https://zatulanychlp
0
KS + Útulok
SK KS 00009/2015, SK U 000010/2015
https://zatulanychlpacik.webnode.sk