Menu
Your Cart

Pomoc psíkom

Naša organizácia združuje dobrovoľníkov a milovníkov zvierat, ktorí sú ochotní prispieť svojou troškou k zlepšeniu kvality ich života. Túlavých psíkov sa snažíme odchytiť v čo najkratšom možnom čase, poskytujeme im veterinárnu starostlivosť a útočisko. Robíme všetko pre to, aby sa vrátili k pôvodným majiteľom, sprostredkujeme im adopciu a hľadáme im nový domov. Veľký význam v prevencii pred týraním a prípadmi opustenia psíkov prisudzujeme činnosti nášho edukačného centra.

: Ulica Okružná, 900 29 Nová Dedinka; Útulok Slobody zvierat, Pod Brehmi 1/a, 841 03 Bratislava
: SK02 1100 0000 0029 4511 2334
0
KS + Útulok
SK KS 0001/2024
https://www.pomocpsikom.sk