Menu
Your Cart

Útulok Nitra

Regionálne centrum Slobody zvierat v Nitre poskytuje domov zvieratám, ktoré sa ocitli v uliciach nášho mesta a v jeho okolí bez domova a pomoci. Ostáva im len jedna možnosť - ticho trpieť. Práve preto vzniklo naše Regionálne centrum, ktoré im poskytuje domov a následne hľadá domov nový - spoľahlivý. Mnohé sú len zatúlané, mnohé však opustené, hladné, podvyživené, často choré, týrané, s vážnymi poraneniami

: Braneckého ul. 12, 949 01 Nitra
: SK9265000000000020080220
0
Útulok pre spoločenské zvieratá
SK U 00004/2012
http://www.utuloknitra.sk