Menu
Your Cart

OZ Berry dog

Naše občianske združenie Berry dog sme založili na jeseň roku 2019 s cieľom kvalitnejšie zužitkovať a skĺbiť naše skúsenosti v oblasti pomoci zvieratám v núdzi. Poslaním nášho združenia je navracať symbiózu do života ľudí a zvierat a vytvárať nové možnosti ich spolužitia a podpory. Veríme, že prítomnosť zvierat má liečivý účinok na psychiku človeka a touto cestou by sme sa radi uberali. Všetky svoje schopnosti a zručnosti chceme zasvätiť napĺňaniu nášho poslania.

: Terchovská 41, 900 28 Zálesie
: SK23 8330 0000 0023 0177 3110
0