Menu
Your Cart

OZ Zvieratkovosk

Stránka OZ Zvieratkovosk je vytvorená za účelom skvalitnenia a zlepšenia pomoci nechceným, vyhodeným, potulným a týraným zvieratám.

: Trasa od ZV na LC v hlavnom ťahu: pumpa, kruhový objazd , 50 m vpravo , za cvičiskom psíkov, 962 12 Detva
: SK0409000000005126636656
0
Nezisková organizácia