Menu
Your Cart

OZ Túlavá Labka

SPOJILA NÁS LÁSKA K ZVIERATÁM A VÔLA POMÁHAŤ IM! V decembri 2008 založila partia kamarátov, ktorých spájala láska k zvieratám, OZ Túlava labka. Všetci sme sa spoznali nezávisle rok predtým ako aktivisti v vtedajšom miestnom „útulku“. Avšak v útulku sme sa nemohli angažovať naplno a podľa našich predstáv, boli sme nútení odísť a ísť vlastnou cestou.

: Lintich 3 , 969 01 Banská Štiavnica
: SK50 0900 0000 0004 1224 2313
0
KS + útulok
SK KS 00003/2022
tulavalabka.sk