Menu
Your Cart

OZ Malá Farma Košice

Sme súkromný azyl a vďaka finančnej a materiálnej pomoci našich podporovateľov zabezpečujeme komplexnú veterinárnu starostlivosť, kvalitnú stravu a útočisko kým našim zvieratkám nenájdeme u Vás tie najlepšie trvalé domovy.

:
: SK84 0900 0000 0050 6414 2190
51
www.malafarma.sk